25 ოქტომბერი 2021 ანა აფციაურის პრეზენტაცია - ლგბტქი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა

ანა აფციაურის პრეზენტაცია "ლგბტქი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა" (თანასწორობის მოძრაობა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)).

პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

პუბლიკაციები

საქმეები