13 სექტემბერი 2022 კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2021

წინამდებარე ანგარიში არისკოალიცია თანასწორობისთვისსაქმიანობის რიგით მეექვსე ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2021 წლის 1-ელი იანვრიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდს.

ანგარიშში ასახულია კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების მიერ ამ პერიოდში წარმოებული საქმეები, სახალხო დამცველის აპარატსა და საერთო სასამართლოებშიდისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებკანონის საფუძველზე, აგრეთვე, 2021 წელს წარმოებული საქმეების საფუძველზე შედგენილი სტატისტიკა.

ანგარიშზე მუშაობა მხარდაჭერილია ღია საზოგადოების ფონდის მიერ.

პუბლიკაციები

საქმეები