31 მაისი 2018 კოალიციამ გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR) შუალედური ანგარიში წარადგინა

"კოალიციამ თანასწორობისათვის" გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში (UPR), საქართველოს თაობაზე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ანგარიში აფასებს საქართველოს მეორე ციკლით გადასინჯვის შემდეგ (2015 წლის მოსმენა) გამოცემული რეკომენდაციების შესრულებას. ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მიერ საქართველოსთვის მიცემული რეკომენდაციების შესრულების პროგრესს, სამართლებრივ ჩარჩოსა და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობას აჯამებს. ზემოთხსენებული ანგარიში ჟენევაში 2018 წლის 31 მაისს გაიგზავნა.

Universal Periodic Review (UPR) Mid-term Review Report on Georgia’s UPR Second Cycle by the Coalition for Equality

პუბლიკაციები

საქმეები