07 ნოემბერი 2022 უცხოელთა უფლებები, იზი კასრელიშვილი

ამა წლის 2 მაისს, "კოალიცია თანასწორობისთვის" "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2021 წლის ანგარიშის" პრეზენტაციას გამართა.

გთავაზობთ ნაწყვეტს პრეზენტაციიდან. უცხოელთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საუბრობს იზი კასრელიშვილი, უფლებები საქართველოს იურისტი.
 

პუბლიკაციები

საქმეები