11 ოქტომბერი 2021 ნათია გამხიტაშვილის პრეზენტაცია - პანდემია და ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა

ნათია გამხიტაშვილის (საფარი) პრეზენტაცია - "პანდემია და ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა; პანდემია და ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობა; სქესობრივი დანაშაულები".

პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

პუბლიკაციები

საქმეები