01 ოქტომბერი 2021 ანა აბაშიძის პრეზენტაცია - ბავშვთა მიმართ ძალადობა

ანა აბაშიძის (პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) პრეზენტაცია - ბავშვთა მიმართ ძალადობა. პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

"დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში", 2020 წლის ანგარიშის სრული ელექტრონული ვერსიის ხილვა შეგიძლიათ აქ: www.equalitycoalition.ge/article/78

პუბლიკაციები

საქმეები