29 სექტემბერი 2021 ქამრან მამადლის პრეზენტაცია - ეთნიკური უმცირესობები, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა კონფლიქტის რეგიონებში

ქამრან მამადლის (სოციალური სამართლიანობის ცენტრი) პრეზენტაცია - ეთნიკური უმცირესობები, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა კონფლიქტის რეგიონებში.

პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

 

პუბლიკაციები

საქმეები