10 ივნისი 2021 რა არის დისკრიმინაცია?

რა არის დისკრიმინაცია?

რა ფორმები შეიძლება ჰქონდეს დისკრიმინაციას?

გამორიცხავს თუ არა ყველას მიმართ თანასწორი მოპყრობა დისკრიმინაციის არსებობას?

ნიშნავს თუ არა ყველა განსხვავებული მოპყრობა დისკრიმინაციას?

ვის მივმართოთ დისკრიმინაციის შემთხვევაში?

- ამ და სხვა კითხვებზე პასუხი იხ. ჩვენს ვიდეორგოლში.

#კოალიციათანასწორობისთვის

#გარემოდისკრიმინაციისგარეშე

პუბლიკაციები

საქმეები