27 აპრილი 2021 რა არის ინტერსექციურობა?

გთავაზობთ ვიდეორგოლს თემაზე "რა არის ინტერსექციურობა?"

წინამდებარე ვიდეოლექციების სერია შექმნილია "კოალიცია თანასწორობის" ეგიდით, ახალციხის, მარნეულისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებთან მუშაობის შედეგად გამოკვეთილი საკითხების მიხედვით. ლექცია მიზნად ისახავს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დანერგვაში ხელშეწყობას, საქართველოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებში “დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” საქართველოს კანონის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას.

პუბლიკაციები

საქმეები