28 დეკემბერი 2020 ანა აბაშიძის ვიდეოლექცია თემაზე "ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია"

გთავაზობთ ანა აბაშიძის ვიდეოლექციას თემაზე "ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია".
წინამდებარე ვიდეოლექციების სერია შექმნილია "კოალიცია თანასწორობის" ეგიდით, ახალციხის, მარნეულისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებთან მუშაობის შედეგად გამოკვეთილი საკითხების მიხედვით. ლექცია მიზნად ისახავს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დანერგვაში ხელშეწყობას, საქართველოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებში “დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” საქართველოს კანონის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.
 

პუბლიკაციები

საქმეები