19 ნოემბერი 2020 ბაია პატარაიას ვიდეოლექცია თემაზე "დისკრიმინაციის აკრძალვა ქართული კანონმდებლობის მიხედვით"

გთავაზობთ ბაია პატარაიას ვიდეოლექციას თემაზე "დისკრიმინაციის აკრძალვა ქართული კანონმდებლობის მიხედვით"
წინამდებარე ვიდეოლექციების სერია შექმნილია "კოალიცია თანასწორობის" ეგიდით, ახალციხის, მარნეულისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებთან მუშაობის შედეგად გამოკვეთილი საკითხების მიხედვით. ლექცია მიზნად ისახავს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დანერგვაში ხელშეწყობას, საქართველოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებში “დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” საქართველოს კანონის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას.
 
 

პუბლიკაციები

საქმეები