05 ივნისი 2017 ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად

ანგარიშის - "ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად" - მიზანს წარმოადგენს ერთწლიანი მუშაობის გაანალიზების საფუძველზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით, ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების პოზიტიური მაგალითების განხილვა. ასევე, იმ ხარვეზების გამოვლენა, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაციისგან დაცვას ნაკლებეფექტურს ხდის. დოკუმენტი, ასევე, დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს რეკომენდაციებს საკანონმდებლო მოწესრიგებისა და აღმასრულებელი მექანიზმების გაუმჯობესების შესახებ.

გადმოწერა: "ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის უზრუნველსაყოფად"

პუბლიკაციები

საქმეები