24 მაისი 2017 კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2015-2016

წინამდებარე დოკუმენტი არასამთავრობო ორგანიზაციათა გაერთიანების - "კოალიცია თანასწორობისთვის" - საქმიანობის რიგით მეორე ანგარიშია, რომელიც 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 1 ოქტომბ- რამდე პერიოდში კოალიციის მიერ განხორციელებულ საქმიანობას მიმოიხილავს. დოკუმენტში დეტალურად არის განხილული თანასწორობის მოქმედი მექანიზმების – სახალხო დამცველისა და სასამართლოს – წინაშე კოალიციის მიერ წარდგენილი საქმეები. ამ საქმეების ანალიზი დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებრივ მდგომარეობასა და მექანიზმების საქმიანობის ეფექტიანობის საკითხს აფასებს.

გადმოწერა: კოალიცია თანასწორობისთვის საქმიანობის ანგარიში - 2015-2016

პუბლიკაციები

საქმეები