20 სექტემბერი 2022 ეთნიკური უმცირესობების უფლებები, თათია კაჭარავა

ამა წლის 2 მაისს, "კოალიცია თანასწორობისთვის" "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2021 წლის ანგარიშის" პრეზენტაციას გამართა.

გთავაზობთ ნაწყვეტს პრეზენტაციიდან, რომელშიც ეთნიკური უმცირესობების უფლებებზე თათია კაჭარავა საუბრობს (სოციალური სამართლიანობის ცენტრი).

 

პუბლიკაციები

საქმეები