28 ივნისი 2022 ლგბტქი ადამიანების უფლებები - ელენე ქაიხოსროშვილი

ამა წლის 2 მაისს, "კოალიცია თანასწორობისთვის" "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2021 წლის ანგარიშის" პრეზენტაციას გამართა. გთავაზობთ ნაწყვეტს პრეზენტაციიდან, რომელშიც ლგბტქი ადამიანების უფლებებზე ელენე ქაიხოსროშვილმა  (ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, WISG) ისაუბრა.

პუბლიკაციები

საქმეები