30 მაისი 2022 ბავშვთა უფლებები - ანა თავხელიძე

ამა წლის 2 მაისს, "კოალიცია თანასწორობისთვის" "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში, 2021 წლის ანგარიშის" პრეზენტაციას გამართა. გთავაზობთ ნაწყვეტს პრეზენტაციიდან, რომელშიც ბავშვთა უფლებებზე ანა თავხელიძე საუბრობს (პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR).

პუბლიკაციები

საქმეები