20 ოქტომბერი 2021 მარიამ სვიმონიშვილის პრეზენტაცია - მედია, შშმ პირები

მარიამ სვიმონიშვილის (საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, GYLA), პრეზენტაცია "მედია, შშმ პირები".

პრეზენტაცია გაიმართა 27 სექტემბერს, "კოლიცია თანასწორობისთვის" 2020 წლის ანგარიშის "დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში" ფარგლებში.

"დისკრიმინაციისგან დაცვის უფლების განხორციელება სხვადასხვა ჯგუფისთვის საქართველოში", 2020 წლის ანგარიშის სრული ელექტრონული ვერსიის ხილვა შეგიძლიათ აქ: www.equalitycoalition.ge/article/78

 

პუბლიკაციები

საქმეები