18 ივნისი 2021 პრესკონფერენცია გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის ალტერნატიული ანგარიშის წარდგენასთან დაკავშირებით

18 ივნისს, ორგანიზაცია “საფარის” ოფისში, გაიმართა პრესკონფერენცია გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) ალტერნატიული (არასამთავრობო) ანგარიშის წარდგენასთან დაკავშირებით.

2018 წლის ივლისში, სახელმწიფოს უნდა წარედგინა გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) შესრულების მეექვსე პერიოდული ანგარიში, რაც წარადგინა 2020 წლის ნოემბერში.

“კოალიციამ თანასწორობისთვის” და კიდევ რამდენიმე ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მოამზადა ალტერნატიული ანგარიში, რომელიც გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტს გუშინ გაეგზავნა.

ანგარიშში საუბარია შემდეგ საკითხებზე:
1. ქალთა მიმართ ძალადობა;
2. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა;
3. განათლება;
4. დასაქმება;
5. ჯანმრთელობა;
6. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მდგომარეობა;
7. ქორწინება და ოჯახური ურთიერთობები.

თითოეულ თავში მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები.

დოკუმენტის სრული ვერსიის (ინგლისურად) ხილვა შეგიძლიათ აქ.

პრესკონფერენციის ვიდეოჩანაწერი იხ. აქ.

პუბლიკაციები

საქმეები